Fragments no Latvijas Avīzes raksta par konferenci “Iespēju tilts sākumskolai” @LA_lv

Fragments no Latvijas Avīzes raksta par konferenci “Iespēju tilts sākumskolai”

…skolotāji izmēģināja jaunas, nelielas, uz skolēna sola uzliekamas virpas, kuru ekspluatācija ir droša un vienkārša. Salīdzinoši īsā laikā un bez priekšzināšanām virpošanā lielākoties skolotājas pašas izgatavoja koka pipardozes. Ja sākumskolēniem būtu iespēja nodoties šādiem darbiem, jau mazotnē pamostos interese par praktisku prasmju apguvi….

Avots: Latvijas Avīze

Sākumskolas skolotāji konferences „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” ietvaros veidos pipardozi #iespejutilts2012

Sākumskolas skolotāji piedalīsies radošajā darbnīcā Paša gatavota koka pipardoze. Kas var būt labāks par šo?

Gandarījums, ko bērnam sniedz labs darba rezultāts mājturības un tehnoloģiju stundās, ir stabils pamats vēlmei gatavot arvien sarežģītākus darbus, meklēt jaunus radošus izaicinājumus. Kā panākt, lai arvien vairāk bērnu izjustu šo prieku? Kādā veidā ikviens sākumskolas skolotājs var kļūt par mājturības un tehnoloģiju skolotāju, kas savu klasi pārvērš radošā kokapstrādes darbnīcā? Vienkāršie un drošie sākumskolēnu darbgaldi UNIMAT, ko izstrādājis Austrijas uzņēmums TheCoolTool, dažādās pasaules valstīs ir kļuvuši par efektīvu mācību līdzekli. Šajā Iespēju Tilta darbnīcā konferences dalībniecēm būs iespēja pārliecināties par darbgalda ērto un vienkāršo lietošanu jebkurā mācību klasē un pašām izgatavot koka trauciņu sāls vai piparu kaisīšanai. Darbnīcas vadītāji ir pilnīgi parliecināti, ka ikvienai no sākumskolas skolotājām, kas piedalīsies praktiskajā nodarbībā, pipardoze sanāks izcila un būs skaista dāvana mājiniekiem. Kas var būt labāks par šo?

Konference „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” #iespejutilts2012

2012. gads izglītības jomā iesācies ar visaptverošu reformu un daudzpusīgu satura un formas uzlabojumu pieteikumu gan no Izglītības un zinātnes ministrijas, gan dažādu izglītības jomā iesaistīto interešu grupu puses. Tas lielā mērā saskan ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” akcentēto – nepieciešams mainīt izglītības paradigmas, lai intelektuālo un radošo potenciālu pārvērstu ekonomiskos ieguvumos.

Rūpniecības un ražošanas attīstība var būtiski sekmēt Latvijas izaugsmi un iedzīvotāju labklājību, bet tam ir nepieciešami zinoši, radoši, iesaistīties un darīt griboši speciālisti. Ir skaidrs, ka jau tuvākajā laikā visos izglītības līmeņos sagaidāmas būtiskas pārmaiņas. Lai sekmētu pieejamu, uz radošumu vērstu un līdzdalību rosinošu izglītību, nepieciešamo pārmaiņu definēšanā un īstenošanā būtiski piedalīties visām ieinteresētajām un iesaistītajām pusēm – skolēniem, pedagogiem, vecākiem, izglītības jomas pārvaldes un sabiedrības pārstāvjiem.Radīt rītdienas skolu šodien – tas joprojām ir būtiskākais mūsu visu uzdevums un izaicinājums!

Turpināt lasīt