Atskaņas no Unimat darbnīcas #iespejutilts konferences

Ir veiksmīgi aizvadīta jau 4tā Iespēju Tilts konference izglītībai sākumskolā, kuras ietvaros skolotājām bija iespēja piedalīties UNIMAT darbnīcā. Darbnīcā tika stāstīts, rādīts, kādā veidā ikviens sākumskolas skolotājs var kļūt par mājturības un tehnoloģiju skolotāju, kas savu klasi pārvērš radošā kokapstrādes darbnīcā ar UNIMAT bērniem drošiem darbgaldiem.

Konference – Iespēju tilts 2014

2014. gadā 19. martā jau ceturto gadu Valmieras sākumskolā uz starptautisku izglītības konferenci “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” pulcēsies vairāk nekā 400 dalībnieki – skolotāji un izglītības politikas veidotāji, lai gūtu jaunas atziņas un dalītos savā pieredzē, lai kopīgi diskutētu par praktiskām pārmaiņām izglītībā un mūsdienu izaicinājumiem jaunas pedagoģijas iespējamībai.

2014. gada konferences programma ir veidota, lai:

  • piedaloties izglītības nozares vadītājiem, iepazītos ar Latvijas Izglītības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam,
  • kopā ar starptautiski atzītu izglītības ekspertu Džimu Vinu (Jim Wynn) diskutētu par jaunās pedagoģijas būtību, kā arī iespējām tās īstenošanā starptautiskā un nacionālā mērogā,
  • kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju nāktu klajā ar risinājumiem – kā mācīt un mācīties attīstībai,
  • vairāk nekā 30 praktiskās darbnīcās un iedvesmojošās prezentācijās gūtu ierosmi, zināšanas un pieredzi – kā efektīvi izmantot mūsdienu mācību metodes, kas ir kompetenču pieeja, kā stundās un ārpusstundu nodarbībās iesaistīt ikvienu, kā veidot savas un skolēnu prezentēšanas prasmes, kā izglītības tehnoloģijas kļūst par skolotāja iespēju avotu.
Viena no konferences darbnīcām būs par Vienkāršajiem universālajiem darbgaldiem sākumskolas mājturības un tehnoloģiju stundām, kuru vadīšu es.
Darbnīcas apraksts:Gandarījums, ko bērnam sniedz labs darba rezultāts mājturības un tehnoloģiju stundās, ir stabils pamats vēlmei gatavot arvien sarežģītākus darbus, meklēt jaunus radošus izaicinājumus. Kā panākt, lai arvien vairāk bērnu izjustu šo prieku? Kādā veidā ikviens sākumskolas skolotājs var kļūt par mājturības un tehnoloģiju skolotāju, kas savu klasi pārvērš radošā kokapstrādes darbnīcā? Vienkāršie un drošie sākumskolēnu darbgaldi UNIMAT, ko izstrādājis Austrijas uzņēmums TheCoolTool, dažādās pasaules valstīs ir kļuvuši par efektīvu mācību līdzekli. Šajā Iespēju Tilta darbnīcā konferences dalībniecēm būs iespēja pārliecināties par darbgalda ērto un vienkāršo lietošanu jebkurā mācību klasē un pašām izgatavot kādu piemiņas suvenīru vai tērpa aksesuāru.

Fragments no Latvijas Avīzes raksta par konferenci “Iespēju tilts sākumskolai” @LA_lv

Fragments no Latvijas Avīzes raksta par konferenci “Iespēju tilts sākumskolai”

…skolotāji izmēģināja jaunas, nelielas, uz skolēna sola uzliekamas virpas, kuru ekspluatācija ir droša un vienkārša. Salīdzinoši īsā laikā un bez priekšzināšanām virpošanā lielākoties skolotājas pašas izgatavoja koka pipardozes. Ja sākumskolēniem būtu iespēja nodoties šādiem darbiem, jau mazotnē pamostos interese par praktisku prasmju apguvi….

Avots: Latvijas Avīze