Fragments no Latvijas Avīzes raksta par konferenci “Iespēju tilts sākumskolai” @LA_lv

Fragments no Latvijas Avīzes raksta par konferenci “Iespēju tilts sākumskolai”

…skolotāji izmēģināja jaunas, nelielas, uz skolēna sola uzliekamas virpas, kuru ekspluatācija ir droša un vienkārša. Salīdzinoši īsā laikā un bez priekšzināšanām virpošanā lielākoties skolotājas pašas izgatavoja koka pipardozes. Ja sākumskolēniem būtu iespēja nodoties šādiem darbiem, jau mazotnē pamostos interese par praktisku prasmju apguvi….

Avots: Latvijas Avīze

“Arī meitenēm 
patīk zāģēt” tā raksta avīzē “Latvijas avīze”

Arī meitenēm 
patīk zāģēt

Daļā stendu varēja apskatīt modernus mācību līdzekļus, kādus uzņēmēji gatavi piegādāt skolām. Piemēram, apgāds “Lielvārds” demonstrēja ne tikai grāmatas un digitālus mācību līdzekļus, bet arī mājturības stundās izmantojamas iekārtas, piemēram, figūrzāģi un virpu. Ap šo stendu vienādā skaitā spietoja gan zēni, gan meitenes. Elizabete Putna no Rīgas Angļu ģimnāzijas priecājās, ka izdevies pašai no koka izzāģēt sirsniņu. “Skolā šādas iekārtas neesmu redzējusi, taču priecātos, ja tādas būtu,” sacīja meitene.

Vairāk…