“Arī meitenēm 
patīk zāģēt” tā raksta avīzē “Latvijas avīze”

Arī meitenēm 
patīk zāģēt

Daļā stendu varēja apskatīt modernus mācību līdzekļus, kādus uzņēmēji gatavi piegādāt skolām. Piemēram, apgāds “Lielvārds” demonstrēja ne tikai grāmatas un digitālus mācību līdzekļus, bet arī mājturības stundās izmantojamas iekārtas, piemēram, figūrzāģi un virpu. Ap šo stendu vienādā skaitā spietoja gan zēni, gan meitenes. Elizabete Putna no Rīgas Angļu ģimnāzijas priecājās, ka izdevies pašai no koka izzāģēt sirsniņu. “Skolā šādas iekārtas neesmu redzējusi, taču priecātos, ja tādas būtu,” sacīja meitene.

Vairāk…